TÜRBOSAN DALGIÇ TİPİ DRENAJ VE PİSSU POMPALARI
A) DRENAJ POMPALARI

Drenaj serisi pompalar; kullanışlı, korozyona dayanıklı, taşıması kolay, dikey, seyyar amaçlı kullanmaya uygun, seviye kontrollü pissu pompalarıdır.

KULLANIM ALANLARI

-Küçük sulama ve fiskiye sistemlerinde,
-Sel basma ihtimali olan bodrum, garaj ve depoların otomatik drenajında,
-Temiz suların pompajında,
-Su depolarından su pompajında,
-Yer altı suların drenajında,
-Yüzme havuzlarının sularının boşaltılmasında,
-Sızıntı ve yağmur sularının drenajında,
-Bahçe ve çim sulamada,
-İçinde katı partikül bulunmayan kirli suların pompalanmasında,
-Kimyasal suların ve içinde katı partikül içeren sıvıların pompajında kullanılmaz

B) PİSSU VE KANALİZASYON POMPALARI

Pissu ve kanalizasyon pompalarımız, içinde katı partikül bulunan atık sıvıların pompalanmasında kullanılan pompalardır.

Katı partikül geçirgenliği pompa tipine bağlı olarak 30 – 50 mm’dir. Taşınması kolay ve Seyyar amaçlı kullanıma uygun dıştan su soğutmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

-Evsel atıksuların pompalanmasında,
-Kanalizasyon sıvıların pompalanmasında,
-Arıtma tesislerinde,
-Şantiyelerin atıksu drenajında,
-Kuyu dipleri ve tankların boşaltılmasında,
-Çamurlu suların pompalanmasında kullanılır
-Kimyasal sıvıların pompajında kullanılmaz

Türbosan Türbomakinalar San. ve Tic. A.Ş. | Tel : 0262 722 95 40 (pbx) | Fax : 0262 722 95 39