Misyonumuz, Vizyonumuz ve değerlerimiz

 

TÜRBOSAN Misyonu

Yurtiçi ve yurt dışı piyasaları takip ederek müşterilerin istek ve beklentilerine uygun inovasyona dayalı, ürün ve hizmette en yüksek tatmini sağlamasını temin etmektir.

 

“Kalite kontrol edilmez, üretilir” fikrinden hareketle kuruluşun uzun yıllardır Türbo makineleri imalat sahasında yerleştirilmiş “Türbosan” kalite güvenilirliğinin, firma itibarının korunması ve devam ettirilmesi firmada çalışan herkesin görevidir.

 

Gelişen teknolojiyi takip ederek, kalite mefhumunun maliyetleri düşüren ve karlılığı artıran bir anlayış olduğuna inanarak ve çevrenin korunmasının bilincinde olarak sektörümüzde lider kuruluş durumuna gelmek esastır.

 

TÜRBOSAN Vizyonu

Dünya çapında inovasyona dayalı sürdürülebilir rekabet gücü kazanmasını mümkün kılacak, sektöründe lider, teknolojik, güvenilir, tercih edilen ve önder firma olmaktır.

 

TÜRBOSAN Değerleri

Ben, sen değil, biz ürettik demeliyiz.

Türbosan çalışanları, ortak amaca ulaşmak için takım çalışmasının her zaman bireysel başarılardan daha önemli ve kalıcı olduğunu, kurumsallaşmanın bu sayede başarılacağını bilir.

 

Müşteri memnuniyeti temel görevimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla cevap vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak, satış öncesi ve sonrası müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

 

Kalite akıntıya karşı kürek çekmektir, bıraktığımızda geleceğimizi kaybederiz.

Kendimizi, tedarikçilerimizi sürekli teknoloji ve bilgi bakımından yenileyerek, rakiplerimizden daha hızlı öğrenerek ve öğrendiklerimizi işimize yansıtarak, sahip olduğumuz “yaparsa TÜRBOSAN yapar” imajını korumak görevimizdir.

 

Sürekli gelişim için kaynak yaratmak

Tüm kaynaklarımız akılcı kullanarak, savurganlığa ve israfa ödün vermemek ve şirket çıkarlarının, bireysel çıkarlardan her zaman önde olduğunu davranışlarımızla göstermek ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

 

İnsana, çevreye ve topluma saygı

Tüm ilişkilerimizde iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlaki kurallara daima uymak, topluma ve çevreye duyarlı olmak görevimizdir.

 

 

Kurumsal inovasyon stratejisi

 

Müşterilerimizin ve pazarın mevcut, öngörülebilen talep ve ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak;

- Üründe,

- Hizmette,

- Süreçte,

- Organizasyonda,

- Pazarlamada,

- Teknolojide,

 

İnovasyon yolu ile Gelişmeye ve Değişime açık anlayışı benimseyen Yönetici ve Çalışanların katılımı ile bugün ve yarın sürdürülebilir karlı büyümeyi sağlayan, ulusal ve uluslar arası rekabetçi iş ortamında kalıcı olmak için mükemmel ürün ve hizmet sunmaktır

 

 

Saygılarımızla

TÜRBOSAN A.Ş